Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8003 af 10239
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

København

5.4.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

[…]

— Igaar Aftes vare følgende Sager udstillede i Konstforeningen: Konstantin den Stores Triumphbue i Nærheden af Colosseet i Rom. — Pansylippis Grotte. Denne saakaldte Grotte er en Vei, der i den fjerneste Oldtid er hugget igjennem det Forbjerg, hvis Ravn den bærer, og forbinder Neapel med Baia. Over Grotten findes efter Sagnet Virgils Grav. Naar Almuen passerer denne Grotte, korser den sig og kaster sig ned paa Knæ som foran Levningerne af en ubekjendt Helgen, saa stor er i Italien Agtelsen for Konst og Poesi. — Ruinerne af et Columbarium (Gravsted) i den romerske Campagne. Disse 3 Malerier af ubekjendte Malere tilhøre Thorvaldsen. — Desuden saaes en Deel smukke Lithographier og Kobbere.

[…]

Generel kommentar

Denne notits blev bragt i avisen Kjøbenhavnsposten, 13. Aarg., No. 93, 5.4.1839.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsens malerisamling
Personer
Kunstforeningen af 1825 · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 08.05.2020 Print