Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7817 af 10225
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

Antagelig København

Afsenderinfo

Tre røde laksegl med skrift: Thorvaldsens Museum / Thorvaldsen / Thorvaldsens Museum

19.12.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høivelbaarne H r Conferentsraad!

Jeg benytter denne Leilighed til at oversende Dem Museets Signet, hvilket Hr Graveur Ferslev har leveret med det Ønske, at det maatte ansees en Skiærv paa vort Alter. Dette vil maaskee paa sit Sted blive antegnet.

Fra nogle Damer her i Byen er hos mig anmeldt, at der allerede af endeel Dittoer er forfærdiget adskilligt Haandarbeide, som Man ønsker at aflevere for dermed tillige opmuntre Flere. Man haaber, at der i den almindelige Opfordring, som snart vil udgaae, kunde indføres et Par Ord til Opmuntring for Damer. Jeg opfylder hermed et Løfte, men overlader forresten til mine H rr at benytte sig deraf.

Ærbødigst
Thiele

d. 19 Dec. 38

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 90
Sidst opdateret 10.05.2011 Print