Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8006 af 10219
Afsender Dato Modtager
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum 22.4.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Comiteen for Thorvaldsens Museum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

I den undertegnede Commissions Forsamling den 19de dennes erklærede dens Medlem Professor Hetsch at ville udtræde af Commissionen. Ihvorvel Herr Professoren tilføiede, selv at ville underrette sine Commitenter herom, anseer den undertegnede Commission det alligevel for sin Pligt at anmelde saadant for den ærede Comite.
Commissionen for at tilveiebringe Planer og Overslag til den af Hans Majestæt Kongen skjenkede Bygnings Indretning til et Museum for de Thorvaldsenske Kunstværker og Samlinger

den 22deApril 1839.

Prangen Koch Schaper Friis G. Bindesbøll
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 123b
Sidst opdateret 24.05.2011 Print