The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8012 of 10225
Sender Date Recipient
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum 22.4.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Comiteen for Thorvaldsens Museum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I den undertegnede Commissions Forsamling den 19de dennes erklærede dens Medlem Professor Hetsch at ville udtræde af Commissionen. Ihvorvel Herr Professoren tilføiede, selv at ville underrette sine Commitenter herom, anseer den undertegnede Commission det alligevel for sin Pligt at anmelde saadant for den ærede Comite.
Commissionen for at tilveiebringe Planer og Overslag til den af Hans Majestæt Kongen skjenkede Bygnings Indretning til et Museum for de Thorvaldsenske Kunstværker og Samlinger

den 22deApril 1839.

Prangen Koch Schaper Friis G. Bindesbøll
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 123b
Last updated 24.05.2011 Print