Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8009 af 10225
Afsender Dato Modtager
G.F. Hetsch [+]

Afsendersted

København

20.4.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Comitéen for Thorvaldsens Museum.

Tilskrift: Til Comitéen for Thorvaldsens Museum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Undertegnede tillader sig herved at anmelde for sine ærede Herrer Committenter, at han er udtraadt af den Commission, hvem det er overdraget at tilveiebringe Tegninger og Overslage over Indretningen af den, til Thorvaldsens Museum bestemte, Bygning. For imidlertid at godtgjøre sin vedvarende Interesse for denne Sag, forbeholde han sig, om føie Tid at indsende til den ærede Comitée de Arbeider, som han i denne Anledning er i Begreb med at fuldføre.

Kiøbenhavn d: 20de April 1839 Ærbødigst
Hetsch.
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 123
Sidst opdateret 24.05.2011 Print