The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8003 of 10219
Sender Date Recipient
G.F. Hetsch [+]

Sender’s Location

København

20.4.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Comitéen for Thorvaldsens Museum.

Tilskrift: Til Comitéen for Thorvaldsens Museum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Undertegnede tillader sig herved at anmelde for sine ærede Herrer Committenter, at han er udtraadt af den Commission, hvem det er overdraget at tilveiebringe Tegninger og Overslage over Indretningen af den, til Thorvaldsens Museum bestemte, Bygning. For imidlertid at godtgjøre sin vedvarende Interesse for denne Sag, forbeholde han sig, om føie Tid at indsende til den ærede Comitée de Arbeider, som han i denne Anledning er i Begreb med at fuldføre.

Kiøbenhavn d: 20de April 1839 Ærbødigst
Hetsch.
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 123
Last updated 24.05.2011 Print