Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10116 af 10225
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Flyve-Posten 20.9.1848 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsens Museum.

Besøget i Thorvaldsens Museum har været meget stort i disse Dage, og i den Grad at Billetterne have været udgivne nogle Dage iforveien. Vi skulle i et følgende Nr. give en udførligere Beskrivelse over dette Mindesmærke, hvis Betydning Prof. Clausen saa smukt har fremhævet i en Artikel i „Fædrelandets” sidste Søndagsnummer.

Generel kommentar

Denne notits blev trykt i Flyve Posten, Nr. 219, Fjerde Aargang.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1848, Flyve Posten 20.9.
Sidst opdateret 26.03.2015 Print