Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8101 af 10219
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 8.7.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ („Allt. Mercur.”) Thorvaldsen har glædet Göthe-Monuments-Comiteen i Frankfurt med en venskabelig Skrivelse og deri navnlig lovet, at fuldføre Modellen saasnart som muligt. Comiteen har i den senere Tid ikke opfordret til videre Bidrag; imidlertid er der allerede undertegnet 24,000 fl., og man venter, at de manglende Tusinder ville naar Tiden kommer kunne tilvejebringes i Frankfurt i een Dag; thi i saadanne Ting besidde de rige Kjøbmænd en overordenlig Patriotisme. Med 30,000 fl. vil man ogsaa ret godt kunne bestride Udgiften, da Guttenbergs Monument ikke har kostet meer end 27-28,000 fl.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 13de Aarg. Nr. 185.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavnsposten 8.7.
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 19.06.2015 Print