Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6690 af 10210
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Berlingske Tidende [+]

Afsendersted

Kjøbenhavn

17.6.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original


Kjøbenhavn, den 17de Juni.

Om vor berømte Landsmand Thorwaldsen fortælle tydske Blade Følgende: Da Thorwaldsen engang kjørte til Stuttgart, indhentede han undervejs en ung Mand, der bar en tung Vadsæk og som bad Kudsken om, at lade ham kjøre med. Thorwaldsen hørte at Kudsken afslog denne Bøn og indbød den Rejsende til at komme ind til sig i Vognen. De kom snart i Samtale, hvori den Fremmede fortalte, at han var en Maler, at han havde hørt, at Thorwaldsen med det Første kom til Stuttgart, og at han derfor strax havde taget Foden paa Nakken, for at see den Kunstner, hvis Værker gjorde saa stor Opsigt i hele Verden. “Kjender De”, vedblev han, “da de først nylig har forladt Rom, maaskee Thorwaldsen personlig?” “Ja” svarede Billedhuggeren, “jeg er hans bedste Ven og lover Dem, at jeg skal forestille Dem ham i Stuttgart”. — Maleren kom ved dette Løfte ud af sig selv af Glæde, saa at vor godmodige Thorwaldsen ikke længer kunde bevare sit Incognito, men tilstod ham, at han var den, for hvis Skyld den unge Maler havde gjort denne Pilgrimsrejse.
 

[...]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Berlingske politiske og Avertissements-Tidende 17.6.1835.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1835, Berlingske politiske og Avertissements-Tidende 17.6.
Emneord
Thorvaldsens levnedsløb, samtidig beskrivelse
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 21.01.2016 Print