Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3853 af 10237
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

København

29.11.1825 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

En Franskmands Dom over Thorvaldsen!

I Dr. Pichots Værk: ”Historical and Literary Tour of a Foreigner in England and Scotland, 2 Vols, 1825”, læses en Sammenstilling imellem den engelske Billedhugger Chantry og Canova, ved hvilken den Førstnævnte tilkjendes Palmen. Vor berømte Landsmand Thorvaldsen omtales ved denne Leilighed paa følgende Maade: ”Thorvaldsen studerer, liig Chantry, den levende Natur; men han seer den ikke med en Digters Øie. Han besidder hverken Opfindelsesevne (!) eller den kraftige, værdige og naturlige Styl (!!), som udmærker den engelske Billedhugger. Thorvaldsen vovede at stille sig i Sammenligning med Canova ved sin Gruppe af de tre Gratier, der imidlertid alene tjente til at betegne den Afstand, der fjerner ham fra hans Rival (!!!) I hans Statue af Hertugen af Bedfords Datter vovede han ogsaa en Sammenligning med Chantry, der paa ingen Maade faldt gunstig for ham.”

Generel kommentar

Denne tekst udkom i Kjøbenhavns Morgenblad d. 29.11.1825.

Arkivplacering
M17,73 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1825)
Emneord
Kritik af Thorvaldsens værker, negativ
Personer
Antonio Canova · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 08.08.2014 Print