7.4.1818

Sender

Dionisio Bulzo

Sender’s Location

Korfu

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift, nederst på første side: Al Signor / Cav. Alberto Thowaldsen / & & & / Roma

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

At Thorvaldsen’s request, Bulzo explains the meaning of the subject for the relief which is to form part of the monument to Thomas Maitland, cf. Minerva, Truth and Lie, A600. He gives two interpretations and wants Thorvaldsen to choose the representation and the attributes which he finds best. Bulzo also accepts the increase in prtice, which is due to the addition of a third figure in the relief.

Document

Corfù li 7 Aprile 1818

Pregiatissimo Signor Cavaliere

Dal Signor Cavalier NaranziI mi fù rimessa da Venezia copia della di lei lettera delli 20 FebbrajoII che accenna il ricevimento del dissegno riguardante il Basso-rilievoIII da sottoporsi al monumento di Sir Thomas MaitlandIV.
Ella ricerca delle spiegazioni sul soggetto dell’allegoriaV e rimarca che detto dissegno essendo fatto alla PittoricaVI ella crede di fare qualche cambiamento per reinformarsi alle leggiVII del Basso-relievo.
LaVIII figura di mezzo che rappresenta Minerva conviene al mio proposto per essere il simbolo o della saggezza o della Grande Nazione ad uno degli Eroi della qualle si deve erigere questa memoria. Le due figure lateraliIX è mia intenzione che possino indicare o la libertà e la schiavitù, o se ella crede meglio la verità e la menzogna.
Spiegatole il mio proponimento lascio alle di lei lumi il rivestirle degli attributi, e situarle nell’atteggiamento che il di lei genio puo inspirarle.
La ringrazio della persuazione ch’ella mostra, che non vi sarà dalla parte mia, da che dire sul aumento di prezzoX ch’ella richiede in conseguenza dell’aggiunta della terza figuraXI. Le esecuzioni di una persona di tanto merito non devono avere altro limite di quello che fissa ella medesima, Cosi sono stato persuaso nel punto che le ò fatto proponere quest’opera e cosi sarò sempre. Il Signor Naranzi e stato autorizzato di seguitare le di lei disposizioni.
Nel cogliere questa occasione per rinovarle i sentimenti di stima e considerazione che la proffesso le ripeto la preghiera di sollecitare possibilmente il compimento dell’opera, e di credermi sempre

Di Lei

Divot Servitore

Dionisio Bulzo

General Comment

Thorvaldsen udførte modellerne til et monument over den britiske generalguvernør Thomas Maitland i 1818. Dette brev er en del af korrespondancen vedr. monumentet, se evt. hele korrespondancen her.
Monumentet bestod af en portrætbuste i bronze af Maitland, jf. A258, og bronzerelieffet Minerva, sandheden og løgnen, jf. A600, opsat på en høj marmorsokkel. Monumentet blev opstillet på øen Zante i 1820. Læs mere om bestillingen i referenceartiklen om sagen.


Brevet fra Dionisio Bulzo er et vigtigt dokument ift. belysningen og udviklingen af relieffets motiv og som et eksempel på Thorvaldsens insisteren på kunstnerisk frihed. For andre eksempler på kunstnerisk frihed, se dokumenter tilknyttet dette emneord. Brevet har været vedlagt Spiridion Naranzi brev til Thorvaldsen af 27.4.1818.

Archival Reference

m5 1818, nr. 22

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 384 og bestillingen omtalt Thiele II, p. 318-319, samt p. 382-384.

Other references

Subjects

Persons

Works

A600 Minerva, sandheden og løgnen, 1818, inv.nr. A600

Commentaries

 1. Dvs. Spiridion Naranzi, der var tovholder på bestillingen af monumentet over den britiske generalguvernør Thomas Maitland.
  Thorvaldsen udførte modellerne til et monument over Maitland 1818. Monumentet bestod af en portrætbuste, jf. A258, og et relief, jf. A600, opsat på en høj sokkel. Monumentet blev opsat på øen Zante i 1820. Læs mere om bestillingen i referenceartiklen om sagen.

 2. Dette brev kendes p.t. ikke. Se evt. hertil listen over forsvundne breve.

 3. Denne tegning, der blev sendt til Thorvaldsen med Spiridion Naranzis brev af 16.1.1818, kendes ikke. Tegningen skulle være forlæg for relieffet til monumentet over Maitland, og motivet måtte ikke ændres, jf. samme brev. I brev af 3.5.1817 fra Paolo Prossalendi til Thorvaldsen beskrives motivet. Thorvaldsen udførte relieffet Minerva, sandheden og løgnen, jf. A600, der adskiller sig væsentligt fra bestillernes ønsker. Se referenceartiklen for mere om sagen og Thorvaldsens ændringer ift. den meget lidt frie opgavebeskrivelse.

 4. Dvs. den britiske generalguvernør Thomas Maitland, se desuden den generelle kommentar.

 5. Motivets allegori blev beskrevet i brev af 3.5.1817 fra billedhuggeren Paolo Prossalendi. Allegorien skulle ifølge beskrivelsen vise Minerva che strappa dal volto una Maschera, a donna rappresentante la Forza. e che il volto di questa donna fosse quello di uno scheltro. Eftersom Thorvaldsen valgte ikke at udstyre den afslørede kvindefigur med et dødningehoved, må man gå ud fra, at det bl.a. var dette Thorvaldsen ønskede en klar begrundelse for, samtidig fremgår det af det efterfølgende, at Thorvaldsen ønskede en tredje figur inkluderet. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

 6. Dvs. “malerisk udført”, se evt. eksempler på sådanne særligt gennemførte tegninger fra Thorvaldsens hånd vha. emneordet Tegninger, malerisk gennemførte.

 7. Thorvaldsen mente kort sagt, at det var uundgåeligt at lave visse ændringer, når en tegning af den art skulle overføres til et tredimensionelt medie med andre interne love, som det her beskrives.

 8. Den følgende forklaring er væsentlig og de foreslåede to tolkningsmuligheder er det tætteste, vi kommer på den oprindelige titel på relieffet, der i mange år kaldtes Minerva, dyden og lasten, jf. A600. Egentlig bør det have titlen Minerva, friheden og slaveriet eller som det nu igen på baggrund af bl.a. dette dokument er omdøbt Minerva, sandheden og løgnen. Også Thiele II, p. 384 anvender en lignende titel: Minerva afslører Løgnen og tager Sandheden i sin beskyttelse. I sin tidligere udgave om Thorvaldsens værker kaldes relieffet imidlertid Minerva afslører Lasten og tager Uskyldigheden i sin beskyttelse, jf. Thiele 1832, p. 44. Thiele har tydeligvis revideret titlen efter at have fundet og læst brevet fra Bulzo. Da relieffet blev registreret i Thorvaldsens Museum af Ludvig Müller, blev det kaldt Monument over Maitland. Minerva afslører Lasten, formentlig med baggrund i Thiele 1832, jf. Müller: Fortegnelse over Thorvaldsens værker i Thorvaldsens Museum, København 1848, p. 69, kat.nr. A600. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

 9. Det fremgår af den oprindelige bestilling og beskrivelse af det ønskede relief, at der kun ønskedes to figurer – Minerva og en allegori på Styrken, jf. brev af 3.5.1817 fra billedhuggeren Paolo Prossalendi. Thorvaldsen har altså i nogle af de i dag ukendte breve insisteret på at tilføje en tredje figur og på, som det fremgår af det følgende, at have kunstnerisk frihed til at ændre motivet efter eget skøn. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

 10. Det vides ikke med sikkerhed, hvilken pris Thorvaldsen havde aftalt, eller hvor meget den blev forhøjet pga. den ekstra figur i relieffet. Af Pietro Teneranis brev af 16.1.1820 fremgår det, at prisen er blevet forhøjet med 300 scudi, men det vides ikke, om det udelukkende var pga. den tredje figur eller om andre omkostninger bidrog hertil. Det kan dokumenteres, at han fik udbetalt 250 zecchiner, jf. breve af 16.1.1818 og 3.2.1818.
  Af Thorvaldsens værkstedsregnskab af august 1819 – marts 1820 fremgår det, at Thorvaldsen fik udbetalt 850 scudi, heraf blev de 450 scudi udbetalt til bronzestøberne, jf. regnskabet af marts 1820 – december 1821.
  Thorvaldsen udregnede prisen på sine relieffer ud fra bl.a. antallet af figurer, se referenceartiklerne Thorvaldsens værker, priser og Thorvaldsens prisfastsættelse af egne værker for mere herom.

 11. Se den foregående kommentar og kommentaren til “due figure laterali” ovenfor.

Last updated 21.08.2014