1.8.1817

Sender

Thomson Bonar

Sender’s Location

Napoli

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsr. le Chevalier de Torwaldsen / Via SistoI / Roma

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Bonar asks Thorvaldsen to send him a sketch of the relief of the Three Marys and the angel at Christ’s tomb which is to be part of a funerary monument. Thorvaldsen is asked to decide what size will be most suitable for the subject. In addition, the monument is to have an inscription of ten lines and room for two coats-of-arms. Thorvaldsen is asked the price of each part, and when it can be sent to England.

Document

Naples ce 1 Août. 1817

Le Colonel Bonar prie Mr de Torwaldsen de vouloir bien lui envoyer à l’a[dresse] d[e Messrs. Vallin Routh & ValentinaII], Banquiers à Naples, l’esquisse du Bas[relief] qu’il lui proposoit pour un mon[u]me[nt]III represen[tant] les trois Maries avec l’Ange au tombeauIV, en specifiant la grandeur qu’il jugeroit la plus convenable pour les figures (ou celle de la Pr[iamus]V du Duc de BedfordVI, ou bien celle de la NuitVII de Lord LucanVIII) aussi bien que la forme [du] tout-ensemble, qui doit être appliqué contre le mur da[n]s une égliseIX, et qui doit contenir de plus une inscri[ption] de dix lignes et deux Ecussons pour les armes.

Il le prie d’avoir la bonté en même temps de lui marquer quel seroit le prix d’après chacune des grandeurs nommées, et en combien de temps on pourroit compter qu’il fût prêt pour être envoyé en Angleterre.

General Comment

Visse tekststeder i brevet er udviskede, og der er i blyant noteret bud på hvilke ord, det kunne dreje sig om. Skriften er sandsynligvis Else Kai Sass’, og da hun har kendt sammenhængen og de øvrige breve fra Bonar, jf. Sass op. cit., er hendes bud yderst kvalificerede.

Archival Reference

m5 1817, nr. 34

Thiele

Thiele II, p. 342-343.

Other references

Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, vol. I, København 1963-65, p. 355-363.

Subjects

Persons

Works

C192r Sarkofag med relieffet Kvinderne (De tre Marier) ved graven, 1817, inv.nr. C192r
C195 Sarkofag med relieffet Kvinderne (De tre Marier) ved graven, ca 1818, inv.nr. C195
A492 Priamos bønfalder Achilleus om Hektors lig, 1815, inv.nr. A492
A369 Natten, 1815, inv.nr. A369

Commentaries

  1. Dvs. Via Sistina, hvor Thorvaldsen havde bolig, jf. artiklen herom.

  2. Vallin, Routh og Valentine var tilsyneladende bankfolk i Napoli, som Bonar lod sine post- og pengesager gå igennem når han befandt sig der, se også brev af 24.9.1817.

  3. Det omtalte monument var formodentlig et gravmæle til Bonars søn Thomson Henry Bonar, som døde umder et ophold i Rom i 1817. Monumentet blev aldrig realiseret, men faderen bestilte også i 1817 en buste forestillende sønnen. Den blev udført i marmor, jf. Thorvaldsens værkstedsregnskab, og befinder sig i dag på Thorvaldsens Museum, A893.

  4. Thorvaldsen udførte en række tegninger forestillende de tre Marier ved graven, bl.a. C192r og C195, der sandsynligvis knytter sig til denne bestilling. Se endvidere bagsiden af et brev af 18.4.1818, hvor Thorvaldsen har skitseret gravmælet og der med Just Mathias Thieles hånd er skrevet, at det drejer sig om udkast til gravmæle for Bonar. Dette kan der heller ikke herske tvivl om, da det helt tydeligt fremgår, at Thorvaldsen har indtegnet to våbenskjold samt indtænkt en form for epitaf, hvilket svarer til forhåndenværende brevs ønsker.

  5. Dvs. Priamos bønfalder Achilleus om Hektors lig, jf. A492.

  6. John Russell, hertug af Bedford.

  7. Dvs. Natten, jf. A369.

  8. Richard Bingham, jarl af Lucan.

  9. Det vides p.t. ikke hvilken kirke gravmælet var tiltænkt, og det blev tilsyneladende aldrig udført.

Last updated 20.01.2017