6.7.1819

Sender

P.O. Brøndsted

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af passet.

Abstract

Thorvaldsen’s passport for the journey from Rome to Copenhagen July-October 1819 with permissions and stamps from the stops on the way.

Document

Le soussigné Pierre Oluf Bröndsted, Chevalier de Dannebrog, Agent de CourI de Sa Majesté le Roi de DanemarcII près le Saint Siège &c prie et requiert par les présentes tous Ceux que cela regarde, de laisser passer librement et sûrement avec ses hardesIII

Monsieur le Chevalier Albert Thorwaldsen,

agé de 48IV ans, Professeur de sculpture et membre de l’Academie RoyaleV des beaux arts à Copenhague ainsi que de l’Academie de St. LucVI à Rome, Chevalier de plusieurs ordresVII &c &c
se rendant d’iciVIII par la Toscane, le Nord de l’Italie et par l’Allemagne ainsi que par une partie de la Pologne, en Danemarc; sans lui donner, ni souffrir qu’il Lui soit donné aucune empêchement, mais de Lui accorder, au contraire, toute aide et assistance en cas de besoin; à l’effet de quoi le présent Passeport a eté donné au bureau de l’Agent de la Cour Royale de Danemarc a Rome ce six Juillet Mille huit cent dix-neuf.

le Chevalier Bröndsted


gratis

[Ovalt stempel med Pavestatens våben. Utydelig tekst, nederst “ROMA”]
In482 Visto alla Diverse Genrle di Polizia
Buono p. Danimarca=Roma
6 Lug.o 1819IX Val.o p segui
Macca

Visto all’ P.e R. Ambasciata d’AustriaX
ed alla legazione taserno[?] pressi li Santi Sede
buono per il passagio – Roma 7 Luglio 1819
Il Sere Consiglie d’Ambasciata
[Ovalt stempel med det habsburgske våben og teksten “K.K. A. BOHTSCHAFT IN ROM”] Gf. De Gennotto [ulæselig signatur]

N 1332) Visto alla Polizia d’AcquapendenteXI
li 14 luglio 1819. Buono pr.
l’Estero _
Pag[at]o’ baj:30
[Rundt stempel med Pavestatens våben og teksten “POLIZIA DI APOSTOLICA DI VITERBO DE LEGAZIONE”] Il pp di d.o S[?]
Z. Costantini

Visto a Ponte Centeno
Li 14 Lug.o 1819
Paolo Capo Rueforri[?]

V:Entra Fir: Pa: S:FroXII
li 16 Luglio 1819:
p Righini Por[xx?]

Firenze Li 17 Luglio 1819
Visto buono per BolognaXIII
Vale per il Viaggio
[Ovalt stempel med teksten: “xxxxxxERIO DI TOSCANA] Bone[?]

Dalla XIV li 22 Luglio 1819
V. B. per Bologna
[Rektangulært stempel med teksten: “POLIZIA AL SOCIETE[?] TOSCANA”] G. Zambonij

N 6 Della Direzione di Polizia Pnd:o visto buono
per Milano. Bologna li Ventitre Luglio 1819XV
Pag 15 Baj:
[Rundt stempel med Pavestatens våben og teksten: DIREZIONE PROVINCIALE DI POLIZIA BOLOGNA]
Dinariely[?]

No 9861 Parma li 24 Luglio 1829XVI
Visto Buono per continuare il viaggio
per Milano –
Il Commissario Speciale
[Rundt stempel med teksten “COMISSAR SPECIALE DI POLIZIA” og “DUCATI DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA” ] [ulæselig signatur]

Corofra[?]XVII li 25 Luglio 1819
Bono[?] p Milano
Crivale [? Ulæselig signatur]

Milano Primo Agosto 1819
Visto, Buono per viaggio[?]
GinevraXVIII passando per il
SempioneXIX, precia[?] vidimag:
Sui Como[?] Casi[?] [XXX XXX] Svizzero
Per il delegato
[Ovalt stempel med det Habsburgske våben og teksten: “DIREZIONE GENERALE DELLA POLIZIA”] [ulæselig signatur]

Milano 3.agosto 1819XX
Visto[?] partire da Porta
Penagtia[?]
L. Le di Polizia [?]
F. Madiat[? fortsat ulæselig signatur]

Sesto Calende li 3. Agosto 1819
Vto e bouno p partire
[Ulæselig signatur]

Visto Domo d’Ossola li 4 Agosto 1819
[Ulæselig signatur]

Vù par le Gendarmerie
Vaudoise, Pont St MauriceXXI
le 7 aoust 1819
Jaque Capt

No:2761 Besehen in LuzernXXII
d. 12te. Augst 1819
[Ovalt stempel med teksten “POLIZEY LUZERN KANTONAL”] Kant: Polizey

No5262
Gesehen in ZürichXXIII
d 14. Augst 1819
Cant: Polizei.
[Ovalt stempel med teksten “POLIZEY DER KANTONS ZURICH”]

Df. Tuttlingen, de 15te Augs. 1819XXIV
Policei Inspect
Martin

N.6537 Gesehen Stuttgart de 21. Aug 19XXV
Brodhag
[Ovalt stempel med teksten: “K.W:DIREOT[?]-DER RESIDENZALE[?] STUTTGART”]

P. FrFurt d. 27/8 1819XXVI
n Cöllen.
Pol. Amt
in Arfs.
[Ovalt stempel med teksten “POLIZEY-AMT”] Johmarnbart[?]

P. Mainz de 30 Aug 19XXVII
G. P. Pol. Amt.
[Rundt stempel med Mainz’ våben og ulæselig tekst efterfulgt af ulæselig signatur]

Nr.6050
Gut zur Reise nach
Bremen
Osnabrück 10 Septb 1819XXVIII
Die Polizey Commissar
Wiema[?]
[Rundt stempel med teksten: “OSNABRÜCK-POLIZEY DER STADT”]

Nr 3701 Prod Rendsburg
den 19te. Sept. 1819XXIX.
PStange[?]

Prod: Flensburg
im Polizey Amte
der 22te. Sept: 1819XXX
[Ulæselig signatur]

prod: Sonderburg
d. 22 Sept 1819
N. Nissen

Böÿden de 27 Septembr:1819XXXI
Jen Skytte

Forev: Nyborg 30/919XXXII
Gr [Ulæselig signatur]

Nyborg Sj: Vst 30/9 19
Rasmussen

Korsør d 30/9 19.
Kutzaa[?] Bet.20. Bernth

VesterportXXXIII Viist. Kiöbenhvn.
den 3. Oktober 1819 Schmidt

Foreviist ved Ankomsten melder
sig nærmer for BortreysenXXXIV
Kiøbenh:Cont: for Reysende

5/10 19
Svarz[? ulæselig signatur]

General Comment

Dette pas er en af hovedkilderne til Thorvaldsens rejserute på Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819.


Passet er udstedt af den danske konsul i Rom, Thorvaldsens gode ven, arkæologen P.O. Brøndsted, der spillede en aktiv rolle ved forberedelserne af Thorvaldsens rejse til Danmark. Ud over udstedelsen af nærværende pas, foranledigede han istandsættelsen af Thorvaldsens rejsevogn (jf. Thiele III, p. 1) og forsynede Thorvaldsen med rejseanvisninger for hjemrejsen, se hans brev af 13.7.1819.

Ved afrejsen var det tanken, at ruten skulle gå via Wien, hvilket må være årsagen til, at passets anden stempling (foretaget 6.7.1819, dvs. før Thorvaldsens afrejse fra Rom) stammer fra den Østrigske ambassade i Rom.
Som det fremgår af passets senere viseringer og af J.L. Lunds rejseregnskab, valgte Thorvaldsen imidlertid at følge en anden rute.

Passets viseringer er opstillet i kronologisk orden, således, at man får mulighed for at se de rejsedestinationer, som passet belægger, i rækkefølge. For et komplet overblik over de kendte destinationer på Thorvaldsens rejse fra Rom til København i perioden juli-oktober 1819, se referenceartiklen herom.

Viseringerne er er i mange tilfælde svært aflæselige.

Archival Reference

m30 I, nr. 20

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 2.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Om Brøndsteds rolle som diplomat og agent for det danske hof i Rom, se Otto Christian Schepelerns artikel ‘P.O. Brøndsted as Royal Danish court agent in Rome’, in: Rasmussen, Jensen, Lund og Märcher (red.), Peter Oluf Brøndsted (1780-1842) A Danish Classicist in his European Context, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 2008, p. 97-107. Heri fremstilles Brøndsteds rolle meget negativt, og hans indberetninger til Danmark skoses for nærmest intet andet at indeholde end sladder og skandalehistorier. At Brøndsted imidlertid også har gjort sine landsmænd i Rom nytte ved at påtage sig rollen som diplomat kan belægges med dette pas, som Thorvaldsen har haft glæde af på vejen fra Rom til København.

 2. Den danske konge Frederik 6.

 3. Thorvaldsen forlod 14.7.1819 Rom i selskab med J.L. Lund og Conrad Rantzau i en rejsevogn, som, jf. Thiele III, p. 1, var “indrettet med hemmelige gemmer til de kostbare småsager og de penge, han ville føre med sig”.

 4. Thorvaldsen var ganske rigtigt født 48 år tidligere, nemlig 19.11.1770, se hertil evt. referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens fødselsdag.

 5. Thorvaldsen havde siden 6.5.1805 været optaget som medlem ved kunstakademiet i København og blev 7.6.1805 udnævnt til professor samme sted. Se hertil evt. listen over Thorvaldsens udnævnelser.

 6. Thorvaldsen var 6.3.1808 blevet medlem af og professor ved kunstakademiet S. Luca i Rom.

 7. Se listen over Thorvaldsens udnævnelser for et overblik over de ordner han modtog.

 8. Dvs. fra Rom. For et overblik over Thorvaldsens rejserute, der dog ikke, som Brøndsted skriver i det følgende, kom til at gå gennem Polen, men derimod gennem Norditalien, Schweiz og Tyskland til Danmark, se desuden den generelle kommentar.

 9. Passets første afstempling er foregået inden Thorvaldsen forlod Rom. Passets afstemplinger er i øvrigt opstillet i kronologisk orden, således, at man får mulighed for at se de rejsedestinationer, som passet belægger, i rækkefølge. For et komplet overblik over de kendte destinationer på Thorvaldsens rejse fra Rom til København i perioden juli-oktober 1819, se referenceartiklen herom.

 10. Thorvaldsen havde oprindelig planlagt at rejse til Danmark via München, Wien og Warszawa. Se fx hertil Brøndsteds brev af 13.7.1819. Dette må være grunden til, at der inden afrejsen er blevet sørget for en rejsetilladelse fra den østrigske ambassade. Ruten kom dog ikke til at gå via Østrig, se hertil den generelle kommentar.

 11. Acquapendente ligger ca. 150 km nord for Rom.

 12. Dvs. Porta San Frediano i Firenze, som var byporten for rejsende, der kom fra Pisa eller Siena, som det var tilfældet for Thorvaldsen.
  Se hans præcise rejserute i Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819.

 13. Passet er stemplet endnu en gang i Firenze for at opnå tilladelse til vidererejsen mod Bologna.
  Thorvaldsen forlod dog først Firenze 22.7.1819.

 14. Dvs. byen La Cà ved Filigare, ca. 60 km nord for Firenze, hvor den nordre grænse mellem Toscana og Pavestaten gik.

 15. Thorvaldsen ankom til Bologna 22.7.1819 og overnattede dér. Passet blev tydeligvis viseret dagen efter, ved afrejsen fra byen.

 16. Thorvaldsen ankom til Parma 23.7.1819 og overnattede dér.
  Passet blev viseret til vidererejse dagen efter.

 17. Corofra er p.t. ikke identificeret, og ordet skal muligvis tydes anderledes.
  Uanset hvad, må der være tale om et stednavn mellem Parma og Milano, da den næste linjen må skulle forstås som: Gyldig til Milano.
  Antagelig er der tale om en påskrift fra en myndighed ved grænsen mellem hertugdømmet Parma, som Thorvaldsen kom fra, og kongeriget Lombardiet-Venetien, som han rejste ind i. Grænsen gik ved floden Po, som Thorvaldsen passerede ved byen Piacenza sidst på dagen 24.7.1819, og han nåede så dette sted dagen efter.
  Se kortet over den præcise rejserute i Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819.

 18. Dvs. italiensk for Genève.
  Thorvaldsen har øjensynlig opsøgt pasmyndighederne i Milano nogle dage før sin afrejse for at få tilladelse til at rejse videre til Schweiz i retning mod Genève, selvom han aldrig nåede dertil.

 19. Dvs. Simplon-passet mellem Italien og Schweiz. Thorvaldsen overnattede antagelig i landsbyen Simplon 4.8. – 5.8.1819.

 20. Passet er viseret på afrejsedagen fra Milano 3.8.1819, som det fremgår.

 21. Dvs. broen over Rhône-floden i byen Saint-Maurice. Her lå/ligger grænsen mellem kantonerne Vaud og Valais. Thorvaldsen passerede stedet 7.8.1819, som det fremgår.

 22. Thorvaldsen ankom til Luzern 12.8.1819, som det fremgår her.

 23. Thorvaldsen ankom sandsynligvis til Zürich 13.8.1819 og rejste derfra næste dag, hvor passet så blev stemplet, som det fremgår.

 24. Thorvaldsen passerede Tuttlingen i Sydtyskland 15.8.1819, som det fremgår.

 25. Passet blev viseret på afrejsedagen fra Stuttgart 21.8.1819.
  Thorvaldsen ankom til byen 16.8.1819.

 26. Passet er viseret 27.8.1819 i Frankfurt, men det vides med sikkerhed, at Thorvaldsen ankom før 25.8., antagelig 24.8.1819 til byen.
  Pasmyndighederne må være blevet opsøgt efter ankomsten, som det ind i mellem var tilfældet i andre byer under på Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819.

 27. Thorvaldsen ankom til Mainz 30.8.1819, som det fremgår.

 28. Thorvaldsen passerede Osnabrück 10.9.1819, som det fremgår.

 29. Thorvaldsen passerede Rendsborg 19.9.1819.

 30. Thorvaldsen afrejste fra Flensborg 22.9.1819, efter en overnatning.

 31. Thorvaldsens vogn blev fragtet over Lille Bælt fra Als til Fyn 27.9.1819, som det fremgår.

 32. Thorvaldsen sejlede fra Nyborg til Korsør 30.9.1819.

 33. Thorvaldsen ankom til Vesterport i København efter 23 års fravær 3.10.1819.

 34. Dvs. når Thorvaldsen skulle forlade København. Det blev først 11.8.1820.

Last updated 27.05.2020