6.7.1819

Sender

P.O. Brøndsted

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et pas.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Thorvaldsen’s passport for the journey from Rome to Copenhagen July-October 1819 with stamps from the stops on the way.

Document

Le soussigné Pierre Oluf Bröndsted, Chevalier de Dannebrog, Agent de CourI de Sa Majesté le Roi de DanemarcII près le Saint Siège &c prie et requiert par les présentes tous Ceux que cela regarde, de laisser passer librement et sûrement avec ses hardesIII

Monsieur le Chevalier Albert Thorwaldsen,

agé de 48IV ans, Professeur de sculpture et membre de l’Academie RoyaleV des beaux arts à Copenhague ainsi que de l’Academie de St. LucVI à Rome, Chevalier de plusieurs ordresVII &c &c
se rendant d’iciVIII par la Toscane, le Nord de l’Italie et par l’Allemagne ainsi que par une partie de la Pologne, en Danemarc; sans lui donner, ni souffrir qu’il Lui soit donné aucune empêchement, mais de Lui accorder, au contraire, toute aide et assistance en cas de besoin; à l’effet de quoi le présent Passeport a eté donné au bureau de l’Agent de la Cour Royale de Danemarc a Rome ce six Juillet Mille huit cent dix-neuf.

le Chevalier Bröndsted


gratis

[Ovalt stempel med Pavestatens våben. Utydelig tekst, nederst “ROMA”]
In482 Visto alla Diverse Genrle di Polizia
Buono p. Danimarca=Roma
6 Lug.o 1819IX Val.o p segui
Macca

Visto all’ P.e R. Ambasciata d’AustriaX
ed alla legazione taserno[?] pressi li Santi Sede
buono per il passagio – Roma 7 Luglio 1819
Il Sere Consiglie d’Ambasciata
[Ovalt stempel med det habsburgske våben og teksten “K.K. A. BOHTSCHAFT IN ROM”] Gf. De Gennotto [ulæselig signatur]

N 1332) Visto alla Polizia d’Acquapendente
li 14 luglio 1819. Buono pr.
l’Estero _
Pag[at]o’ baj:30
[Rundt stempel med Pavestatens våben og teksten “POLIZIA DI APOSTOLICA DI VITERBO DE LEGAZIONE”] Il pp di d.o S[?]
Z. Costantini

Visto a Ponte Centeno
Li 14 Lug.o 1819
Paolo Capo Rueforri[?]

V:Entza Iiae:Pa:S:Ino[?]
li 16 Luglio 1819:
p Righini Porze[?]

Firenze Li 17 Luglio 1819
Visto buono per Bologna
Vale per il Viaggio
[Ovalt stempel med teksten: “xxxxxxERIO DI TOSCANA] Bone[?]

Dalla Cà li 22 Luglio 1819
V. B. per Bologna
[Rektangulært stempel med teksten: “POLIZIA AL SOCIETE[?] TOSCANA”] G. Zambonij

N 6 Della Direzione di Polizia Pnd:o visto buono
per Milano. Bologna li Ventitre Luglio 1819
Pag 15 Baj:
[Rundt stempel med Pavestatens våben og teksten: DIREZIONE PROVINCIALE DI POLIZIA BOLOGNA]
Dinariely[?]

No 9861 Parma li 24 Luglio 1829
Visto Buono per continuare il viaggio
per Milano –
Il Commissario Speciale
[Rundt stempel med teksten “COMISSAR SPECIALE DI POLIZIA” og “DUCATI DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA” ] [ulæselig signatur]

Corofra[?] li 25 Luglio 1819
Bono[?] p Milano
Crivale [? Ulæselig signatur]

Milano Primo Agosto 1819
Visto, Buono per viaggio[?]
Ginevra passando per il
Sempione, precia[?] vidimag:
Sui Como[?] Casi[?] [XXX XXX] Svizzero
Per il delegato
[Ovalt stempel med det Habsburgske våben og teksten: “DIREZIONE GENERALE DELLA POLIZIA”] [ulæselig signatur]

Milano 3.agosto 1819
Visto[?] partire da Porta
Penagtia[?]
L. Le di Polizia [?]
F. Madiat[? fortsat ulæselig signatur]

Sesto Calende li 3. Agosto 1819
Vto e bouno p partire
[Ulæselig signatur]

Visto Domo d’Ossola li 4 Agosto 1819
[Ulæselig signatur]

Vù par le Gendarmerie
Vaudoise, Pont St Maurice
le 7 aoust 1819
Jaque Capt

No:2761 Besehen in Luzern
d. 12te. Augst 1819
[Ovalt stempel med teksten “POLIZEY LUZERN KANTONAL”] Kant: Polizey

No5262
Gesehen in Zürich
d 14. Augst 1819
Cant: Polizei.
[Ovalt stempel med teksten “POLIZEY DER KANTONS ZURICH”]

Df. Tuttlingen, de 15te Augs. 1819
Policei Inspect
Martin

N.6537 Gesehen Stuttgart de 21. Aug 19
Brodhag
[Ovalt stempel med teksten: “K.W:DIREOT[?]-DER RESIDENZALE[?] STUTTGART”]

P. FrFurt d. 27/8 1819
n Cöllen.
Pol. Amt
in Arfs.
[Ovalt stempel med teksten “POLIZEY-AMT”] Johmarnbart[?]

P. Mainz de 30 Aug 19
G. P. Pol. Amt.
[Rundt stempel med Mainz’ våben og ulæselig tekst efterfulgt af ulæselig signatur]

Nr.6050
Gut zur Reise nach
Bremen
Osnabrück 10 Septb 1819
Die Polizey Commissar
Wiema[?]
[Rundt stempel med teksten: “OSNABRÜCK-POLIZEY DER STADT”]

Nr 3701 Prod Rendsburg
den 19te. Sept. 1819.
PStange[?]

Prod: Flensburg
im Polizey Amte
der 22te. Sept: 1819
[Ulæselig signatur]

prod: Sonderburg
d. 22 Sept 1819
N. Nissen

Böÿden de 27 Septembr:1819
Jen Skytte

Forev: Nyborg 30/919
Gr [Ulæselig signatur]

Nyborg Sj: Vst 30/9 19
Rasmussen

Korsør d 30/9 19.
Kutzaa[?] Bet.20. Bernth
Vesterport Viist. Kiöbenhvn.
den 3. Oktober 1819 Schmidt

Foreviist ved Ankomsten melder
sig nærmer for Hen[?]reysen
Kiøbenh:Cont: for Reysende

5/10 19
Svarz[? ulæselig signatur]

General Comment

Dette pas belægger med stor nøjagtighed Thorvaldsens rejserute på turen fra Rom til København i perioden 14.7.1819-3.10.1819. Passets afstemplinger er dog i mange tilfælde svært aflæselige, og tydningen har derfor haft god hjælp af Thorvaldsens ledsager på turen, J.L. Lunds regnskab over rejsens udgifter.

Passet er udstedt af Thorvaldsen gode ven, arkæologen P.O. Brøndsted. Brøndsted spillede en aktiv rolle ved forberedelserne af Thorvaldsens rejse til Danmark. Ud over udstedelsen af nærværende pas, foranledigede han istandsættelsen af Thorvaldsens rejsevogn (jf. Thiele III, p. 1) og forsynede Thorvaldsen med rejseanvisninger for hjemrejsen. Brøndsted foreslog jf. brevet 13.7.1819 at lade ruten gå via Wien, hvilket må være årsagen til, at passets anden stempling (foretaget 6.7.1819, dvs. før Thorvaldsens afrejse fra Rom) stammer fra den Østrigske ambassade i Rom.

Som det fremgår af passets senere stempler og af Lund rejseregnskab valgte Thorvaldsen imidlertid at følge en anden rute. Han rejste via Luzern i Schweiz for (jf. Thiele III, p. 8) at se billedhuggeren Lucas Ahorns forberedelser til udhugningen af Thorvaldsens skulptur Døende løve (Schweizerløven) (jf. afstøbning A119). Desuden ville ruten over Wien have været en omvej og mindst et par hundrede kilometer længere end den rute, som Thorvaldsen valgte. Se yderligere Thorvaldsenkronologien fra 14.7.1819 og frem for et overblik over de kendte destinationer på rejsen. Brøndsted ærgede sig imidlertid efterfølgende over, at Thorvaldsen ikke havde fulgt hans rejseanvisninger, se hertil Brøndsteds brev til Thorvaldsen 2.10.1819.

Passets afstemplinger er opstillet i kronologisk orden, således, at man får mulighed for at se de rejsedestinationer, som passet belægger, i rækkefølge. For et komplet overblik over de kendte destinationer på Thorvaldsens rejse fra Rom til København i perioden juli-oktober 1819, se referenceartiklen herom.

Se Thorvaldsens rejserute fra Rom til København.

Archival Reference

m30 I, nr. 20

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 2.

Subjects

Persons

Works

A119 Døende løve (Schweizerløven), 1819, inv.nr. A119

Commentaries

  1. Om Brøndsteds rolle som diplomat og agent for det danske hof i Rom, se Otto Christian Schepelerns artikel ‘P.O. Brøndsted as Royal Danish court agent in Rome’, in: Rasmussen, Jensen, Lund og Märcher (red.), Peter Oluf Brøndsted (1780-1842) A Danish Classicist in his European Context, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 2008, p. 97-107. Heri fremstilles Brøndsteds rolle meget negativt, og hans indberetninger til Danmark skoses for nærmest intet andet at indeholde end sladder og skandalehistorier. At Brøndsted imidlertid også har gjort sine landsmænd i Rom nytte ved at påtage sig rollen som diplomat kan belægges med dette pas, som Thorvaldsen har haft glæde af på vejen fra Rom til København.

  2. Den danske konge Frederik 6.

  3. Thorvaldsen forlod 14.7.1819 Rom i selskab med J.L. Lund og Conrad Rantzau i en rejsevogn, som, jf. Thiele III, p. 1, var “indrettet med hemmelige gemmer til de kostbare småsager og de penge, han ville føre med sig”.

  4. Thorvaldsen var ganske rigtigt født 48 år tidligere, nemlig 19.11.1770, se hertil evt. referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens fødselsdag.

  5. Thorvaldsen havde siden 6.5.1805 været optaget som medlem ved kunstakademiet i København og blev 7.6.1805 udnævnt til professor samme sted. Se hertil evt. listen over Thorvaldsens udnævnelser.

  6. Thorvaldsen var 6.3.1808 blevet medlem af og professor ved kunstakademiet S. Luca i Rom.

  7. Se listen over Thorvaldsens udnævnelser for et overblik over de ordner han modtog.

  8. Dvs. fra Rom. For et overblik over Thorvaldsens rejserute, der dog ikke, som Brøndsted skriver i det følgende, kom til at gå gennem Polen, men derimod gennem Norditalien, Schweiz og Tyskland til Danmark, se desuden den generelle kommentar.

  9. Passets første afstempling er foregået inden Thorvaldsen forlod Rom. Passets afstemplinger er i øvrigt opstillet i kronologisk orden, således, at man får mulighed for at se de rejsedestinationer, som passet belægger, i rækkefølge. For et komplet overblik over de kendte destinationer på Thorvaldsens rejse fra Rom til København i perioden juli-oktober 1819, se referenceartiklen herom.

  10. Thorvaldsen var af P.O. Brøndsted, som netop har udstedt dette pas, blevet rådet til at rejse til Danmark via München, Wien og Warszawa. (Se fx hertil Brøndsteds brev af 13.7.1819) Dette må være grunden til, at der inden afrejsen er blevet sørget for en rejsetilladelse fra den østrigske ambassade. Ruten kom dog ikke til at gå via Østrig, se hertil den generelle kommentar.

Last updated 28.06.2013