The Thorvaldsens Museum Archives

The Journey to Denmark, July-October 1819

  • Under udarbejdelse, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 2009
  • Referenceartiklen omhandler Thorvaldsens rejse fra Rom til København i periode 14.7.1819-3.10.1819. Der redegøres for baggrunden for rejsen, rejseformen, Thorvaldsens oplevelser på rejsen og rejseruten. Thorvaldsens destinationer på rejsen fra Rom til København er overordentligt veldokumenterede, både via Thieles beretninger og Thorvaldsens rejsepas af 6.7.1819, men først og fremmest fra et regnskab over rejsen ført af Thorvaldsens rejseledsager J.L. Lund .

Denne referenceartikel er under udarbejdelse

Rejsen besluttes

Rejsen til Danmark i 1819 var Thorvaldsens først rejse til fædrelandet efter ankomsten til Rom 8.3.1797. Hjemrejsen havde således været længe undervejs, på trods af mange inderlige opfordringer fra fædrelandet til den nu herostratisk berømte kunstner om dog at komme til Danmark.

Efterhånden var Thorvaldsens lange forbliven i Rom blevet et tema for sig. Thiele fortæller, at man – selv da alle foranstaltninger til rejsen – var gjort frygtede, at Thorvaldsen ville ombestemme sig, og at dette var årsagen til, at Thorvaldsens gode ven, grev Conrad Rantzau, personligt fulgte Thorvaldsen og Lund afsted til Firenze. Thiele skriver: Brøndsted, hvem det var af Vigtighed med Hensyn til Forholdene i Danmark, at Thorvaldsen dog nu omsider gjorde Alvor af sine Løfter, og Lund, som havde gjort sig ganske afhængig af denne Reise, anvendte, i Forening med de øvrige Landsmænd og Venner, deres Forestillinger; men forgieves. Vor Kunstner gik i saadanne Situationer let over til en vis Halsstarrighed.
Imidlertid var der dog blandt Venner Een, som Thorvaldsen ikke saaledes kunde affærdige, og det var Grev Rantzau til Breitenburg
[...] Ogsaa ham laa det, for Forholdenes Skyld deriemme, paa Hiertet, at Thorvaldsen dog nu ikke svigtede de Løfter, han selv og Andre paa hans Vegne havde givet, og for at opmuntre ham til at tiltræde Reisen, indbød han sig selv til at følge med til Florents. Dette gjorde udslaget., jf. Thiele III, p. 2.

Mulige årsager til Thorvaldsens mange udsættelser af rejsen

Det kan måske synes underligt, at Thorvaldsen åbenbart vægrede sig for at tage afsted, mens hans venner og bekendte i både Rom og København forsøgte at påvirke ham til rejse. Selv når Thorvaldsen skrev, at “At Tiltræde Rejsen saa snart som mueligt til mit kjære Fødeland som saa længe var mit eneste Ønske, og hvortil Omstændighederne nu saavel forener sig, vil nu være min enste Omsorg” så var det ofte blot for at understrege, at “nødvendigt og uundgaaeligt vil det blive for mig ednu at opsætte den [rejsen] endnu for denne Sommer.”

Der kan dog have været adskillige grunde til rejsen fra Rom til København ikke har været så tillokkende.

Fravær fra arbejdet i værkstedet

Rent praktisk har man naturligvis kunnet forudse, at turen ville vare nogle måneder, og at Thorvaldsen i denne tid ville være afholdt fra at modellere og hugge i marmor. Yderligere måtte han i hele fraværsperioden overlade tilsynet med sine værksteder til andre, og det har muligvis ikke tiltalt ham. Endelig ville det medføre et indtægtstab, at ingen værker kunne forlade værkstedet, hvis de skulle vente til han godkende dens sidste finpudsning. I hvert fald undslog han sig flere gange for at rejse til Danmark med den begrundelse, at han endnu havde mange bestillinger i sit værksted, som han var nødt til at varetage.

Rejsens mulige farer

Desuden var rejser ofte farefulde og strabadserende. Adskillige steder (dog særligt ved rejser fra Rom til Napoli) var rejsende ofte udsat for landevejsrøverier eller, hvis der var tale om særligt rige personer, deciderede kidnapninger med efterfølgende fordring af løsesum.

Endelig har han måske frygtet, at man ved hans ankomst til Danmark ville forlange, at den nu hjem vendte kunstner forblev i fædrelandet, mens han selv ønskede at vende hjem til sine værksteder og arbejdsopgaver i Rom. Kravet om Thorvaldsens hjemvenden til Danmark havde allerede været en del af præmisserne for Thorvaldsens rejsestipendium til Rom (se hertil referenceartiklen omhandlende årsagerne til Thorvaldsens forbliven i Rom 1803-1804). Thorvaldsen var også i mellemtiden blevet udnævnt til professor ved Kunstakademiet i København, og adskillige kunstnere dér må have glædet sig til at få den kyndige billedhuggers vejledning – helst så længe som muligt.

Kort over Thorvaldsens rejserute

Nedenstående kort giver et fuldstændigt overblik over Thorvaldsens rejserute.
Destinationerne på rejsen kendes fra Thorvaldsens rejsepas af 6.7.1819 samt J.L. Lunds regnskab over rejsen.


Vis Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819 på et større kort

Last updated 05.11.2015