18.9.1840

Sender

Heinrich Steffens

Sender’s Location

Berlin

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Steffens recollects with pleasure his encounter with Thorvaldsen in Copenhagen. He praises Thorvaldsen’s ability to revive antique as well as Christian motifs. He hopes to see Thorvaldsen in Berlin soon and sends his regards to Christine Stampe.

Document

Berlin d. 18e. Sept. 1840

Kiære Thorwaldsen!

DuI veed, hvorledes skulde Du ikke have mærket det, at jeg min Kone og DatterII, holder de Tiimer vi tilbragte med DigIII, for de fortrinligste, herligste paa vor ReiseIV. Med hvilken uhyre Kraft har Gud begavet Dig, at Du i din høye Alder ikke allene er hiemme i GudernesV, men ogsaa i de christelige Aanders Verden, – at et høyere Liv uophørlig fremvælder af Din skabende Haand, at Du, endnu paa Dine gamle DageVI tør vove at fornye en Kunst, som kun i svage Efterlignelser kom tilsynes i Aarhundreder, ja siden Grækernes herligste Tid forsvandt – Bestandig svæver denne Fylde af herlige Gestalter som en Drøm for min Siæl.
Du kommer dog til BerlinVII – Vi vente Dig med Længsel. KongenVIII kommer i Overmorgen og ham finder Du her – Det skulde ikke smerte mig, dersom dette Brev ikke traf Dig i Kiøbenhavn, men paa Veyen hertil – Dersom Du ikke er reist og kunde, blot med et par LinierIX, lade os vide naar Du kom og i hvilket Hôtel Du vil boe, saa giorde Du os en stor Tieneste –
Jeg beder Dig hiertelig at hilse den elskværdige, fortreffelige BaronesseX fra os alle. Jeg er hende et vidtløftigere BrevXI skyldig og vil opfylde min Forpligtelse.
Gud velsigne Dig for de skiønne Dage Du skiænkede os –

Din troefaste
Steffens.

Archival Reference

m23 1840, nr. 32

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Steffens er her dus med Thorvaldsen, mens han i et tidligere brev 6.7.1816 var Des med Thorvaldsen. Denne her brugte intimere tiltaleform må skyldes deres møde i København samme år. For yderligere om personer, der var dus med Thorvaldsen, se referenceartikel herom.

 2. Steffens’ hustru Hanna Reichardt (1784-1855), med hvem han giftede sig i 1803 og deres datter Clara (18??-1865).

 3. Under Steffens’ ophold i Danmark i 1840 besøgte Steffens og Thorvaldsen blandt andet Rundetårn sammen, se herom i Steffens’ biografi.

 4. Steffens opholdt sig i Danmark i anledning af kong Christian 8.s kroningsfest, 28.6.1840 og var sammen med bl.a. Thorvaldsen, Grundtvig og Oehlenschläger på Nysø i juli 1840.

 5. Steffens må mene antikkens gudeverden.

 6. Thorvaldsen var på dette tidspunkt 70 år, mens Steffens selv var 67.

 7. Thorvaldsen kom faktisk til Berlin (29.5.1841-3.6.1841) på rejsen til Italien sammen med familien Stampe, jf. Thiele IV, p. 159.

 8. Dvs. Christian 8.

 9. Der kendes intet brev fra Thorvaldsen til Steffens.

 10. Christine Stampe, hvis hjem, herregården Nysø, blev en vigtig ramme om Steffens’ ophold i Danmark, se hertil Steffens’ brev til Stampe 1.10.1840.

 11. Se Steffens’ til Stampe 1.10.1840.

Last updated 10.05.2011