23.2.1836

Sender

Marie Lehmann

Sender’s Location

Rom

Recipient

Marie Lehmann

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Marie Puggaard describes two visits to Thorvaldsen; during one, he waltzed with her, wearing a dressing gown.

Document

Tirsdagen den 23de.

Fredag [...] Om Eftermiddagen gik JetteI og jeg hen og fornøiede os i Thorwals VærkstedII.

[...]

Søndag den 21de

[...]

Moder og jeg gik hen til PezholdtIII og saa hans Stykke et SkovpartiIV som var meget smukt, derfra gik vi hen til Thorwaldsen som dandsede HolsteenskV med mig i SlaabrokVI. [...]

General Comment

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Archival Reference

Privateje.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Antagelig identisk med Bolette Puggaards yngre søster Sophie Henriette Hage, jf. Marianne Saabye, op. cit., p. 112, note 2. Hun ledsagede familien Puggaard på rejsen.

  2. Dvs. Thorvaldsens værksteder ved Piazza Barberini.

  3. Dvs. den danske maler Fritz Petzholdt.

  4. Dette specifikke maleri er p.t. ikke søgt nærmere identificeret.

  5. En gammel form for vals, jf. Ordbog over det danske Sprog.

  6. Denne uformelle og beskedne påklædning var typisk for Thorvaldsen, jf. også andre dokumenter tilknyttet emneordet Thorvaldsens beskedenhed.

Last updated 10.10.2018