8.12.1838

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

København

Recipient

NN

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af udkastet, men af den færdige kvittering i to eksemplarer, se den generelle kommentar nedenfor.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

For Billedbygger-Arbeider, som jeg havde paataget mig at forfærdige til Christiansborg Slot og Frue-Kirke, har jeg i alt modtaget = 30000 Spec. nemlig:

i 1820 hos Torlonia
i 1834 fra Slotsbygnings KommisionenI
s. A. fra ConsistorietII
10000 Sp.
16000 –
4000 –
 
 
30000 Sp.

De i Følge deraf af mig udførte og leverede Arbeider ere:

Alexanderfrisen og 2 Charyatider, i Marmor,
4 Basrelieffer til Slotsportalet, i Marmor,
Frontonen til Frue-Kirke, Terracotta,
Christusfiguren, Marmor,
Samme i Gips
12 Apostle i Gips à 200 Sp.
14000 Sp.
2000
4000
8000
300
2400
30700 Sp.

Kiøbenhavn, d. [tom plads] 1838

Th modtaget

1820
1827
1834
1838
 
 
Fra Kasse tilgode
10000 Sp
2700
20000
700
33400 Sp
30700
2700 Sp

 

Th tilkommer

Fris og Charyat
4 basrelieffer
Fronton til Fr. K
Christ. i Marmor
Christ og Apostl. i G.
14000 Sp
2000.
4000
8000.
2700
30700

Oversættelse af dokument

For sculptures, which I have undertaken to make for Christiansborg Palace and the Church of Our Lady I have received in all 30,000 Spec. namely:

In 1820 at Torlonia
In 1834 from Slotsbygningskommissionen
Same year from Kirkebygningskommissionen 10,000 Sp
16,000 –
4,000 -
 
 
30,000 Sp.

The consequently executed and delivered works by me are:

The Alexander frieze and 2 Caryatids, in marble
4 bas-reliefs for the palace portal, in marble
The pediment for the Church of Our Lady, terra-cotta
The Christ figure, marble
The same in plaster
12 Apostles in plaster à 200 Sp
14,000 Sp.
2,000
4,000
8,000
300
2,400
30,700 Sp.

Copenhagen [empty space] 1838

Th received

1820
1827
1834
1838
 
 
I have owing to me from the funds
10,000 Sp
2,700
20,000
700
33,400 Sp
30,700
2,700 Sp

 

Th entitled to

Frieze and Caryat.
4 bas-reliefs
The pediment for the Church of. O.L.
Christ in marble
Christ and Apostles in pl.
14,000 Sp
2,000.
4,000
8,000.
2,700
30,700


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Se også den færdige kvittering til Slotsbygningskommissionen i to eksemplarer:

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 96

Subjects

Works

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56

Commentaries

  1. The Building Commission for Christiansborg Palace.

  2. The Building Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen.

Last updated 24.10.2016