5.7.1834

Sender

Universitetsdirektionen

Sender’s Location

København

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Høivelbaarne Her Conferentsraad Collin / Deputeret i Rentekammeret og for Finantserne / Ridder af Dannebr. og Dannebrogsmand. –
Tilskrift: Til / Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Collin, / Deputeret i Rentekammeret og for Finantserne, / Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Collin is asked to provide a formal bill for 8,000 rix-dollars in silver for the works Thorvaldsen has executed for the Church of Our Lady.

Document

Efter at den kongelige Universitetsdirection har modtaget Beretning fra ConsistoriumI om det Forskud af =8000 rld= rede Sølv, som efter Hr. Conferentsraadens BegjæringII er bleven Dem udbetalt paa EtatsraadIII Thorvaldsens Vegne, til Afdrag paa hans Tilgodehavende for leverede KunstsagerIV til Frue Kirke, har Directionen under 21de:: f. M:V forlangt sig tilstillet en formelig Regning over bemeldte Etatsraad Thorvaldsens Tilgodehavende hos Frue Kirke, for at allerunderdanigst Forestilling derefter kan vorde nedlagtVI.
Consistorium maa ifølge heraf anmode Hr. Conferentsraaden om behageligen at ville tilveiebringe en formeligVII Regning paa det Beløb, der tilkommer Etatsraad Thorvaldsen for de leverede Kunstager til Kirken.

Kjøbenhavn, den 5te– Juli 1834.
HerholdtVIII
Rector Univers.

Kolderup RosenvingeIX
Refered. Consist.

J. Reinhardt.X
Secretr Consist.

[Tilføjelse med sandsynligvis Jonas Collins hånd]
tilskr Thorvalds d 2 Aug 1834XI.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 14

Subjects

Persons

Works

A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70

Commentaries

 1. Dvs. Københavns Universitets øverste styreorgan, Konsistorium.

 2. Jf. brevudkast af 12.5.1834 til Københavns Universitet.

 3. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 4. Nærmere bestemt: Johannes Døberens prædiken, terrakotta, Vor Frue Kirke, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70, og jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 5. Dette brev af 21.6.1834 fra Universitetsdirektionen til Konsistorium, Københavns Universitet, er endnu uidentificeret.

 6. Dvs. pengene overleveret, overgivet eller betroet jf. nedlægge 3.1) i Ordbog over det danske Sprog.

 7. Dvs. formel eller virkelig, jf. formelig i Ordbog over det danske Sprog.

 8. Rektor for Københavns Universitet 1834-1835, læge Johan Daniel Herholdt (1764-1836).

 9. Medlem af og referendarius ved Konsistorium, den danske jurist J.L.A. Kolderup-Rosenvinge.

 10. Sandsynligvis den danske zoolog Johannes Christopher Hagemann Reinhardt (1776-1845), der siden 1830 var medlem af Konsistoriet.

 11. Dette brev af 2.8.1834 fra Jonas Collin til Thorvaldsen er endnu uidentificeret.

Last updated 04.11.2016