The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1534 of 10237
Sender Date Recipient
Vincenzo Ottaviani [+]

Sender’s Location

Rom

12.6.1816 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All Illmo Sig.e Sig.e Pne Colmo / Il Sig.e Alberto Torwalsen.

Abstract

Ottaviani asks Thorvaldsen to pay his rent, presumably for June-December 1816.

See Original

Gmo Sig.r Torvalsen

La prego a compiacersi di dirmi, quando, e in quale ora posso venire ad incommodarla per la pigione del corrente Semestre, acciò non abbia io a disturbarla nel tempo delle sue occupazioni. Sicuro di esser favorito hò l’onore di ripetermi con la più distinta stima

Suo

Casa li 12. Giugno 1816.

Dmo Obmo Serve
Vincenzo Ottaviani

General Comment

Dette er inkassator Ottavianis anmodning om betaling af Thorvaldsens husleje for hans lejlighed i Casa Buti. Ottaviani modtog normalt billedhuggerens huslejeindbetaling, som blev betalt forud for et “semester”, dvs. et halvt år ad gangen. Denne betaling har altså højst sandsynlig drejet sig om perioden juni-december 1816, selvom en kvittering ikke foreligger – men både huslejekvitteringen for det foregående halve år og for det efterfølgende halve år er bevaret.


Ottaviani agerede på vegne af grevinde Prassede Tomati Robilant. Hun ejede Casa Buti, der var en del af Palazzo Tomati. Palazzoet lå i Via Gregoriana, og Casa Buti i Via Felice / Via Sistina var et slags baghus hertil.

Archival Reference
m34, nr. 11
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Casa Buti · Rent · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Housekeeping
Persons
Prassede Tomati Robilant
Last updated 26.01.2015 Print