12.6.1816

Sender

Vincenzo Ottaviani

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All Illmo Sig.e Sig.e Pne Colmo / Il Sig.e Alberto Torwalsen.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Ottaviani asks Thorvaldsen to pay his rent, presumably for June-December 1816.

Document

Gmo Sig.r Torvalsen

La prego a compiacersi di dirmi, quando, e in quale ora posso venire ad incommodarla per la pigione del corrente SemestreI, acciò non abbia io a disturbarla nel tempo delle sue occupazioni. Sicuro di esser favorito hò l’onore di ripetermi con la più distinta stima

Suo

Casa li 12. Giugno 1816.

Dmo Obmo Serve
Vincenzo Ottaviani

General Comment

Dette er inkassator Ottavianis anmodning om betaling af Thorvaldsens husleje for hans lejlighed i Casa Buti. Ottaviani modtog normalt billedhuggerens huslejeindbetaling, som blev betalt forud for et “semester”, dvs. et halvt år ad gangen. Denne betaling har altså højst sandsynlig drejet sig om perioden juni-december 1816, selvom en kvittering ikke foreligger – men både huslejekvitteringen for det foregående halve år og for det efterfølgende halve år er bevaret.


Ottaviani agerede på vegne af grevinde Prassede Tomati Robilant. Hun ejede Casa Buti, der var en del af Palazzo Tomati. Palazzoet lå i Via Gregoriana, og Casa Buti i Via Felice / Via Sistina var et slags baghus hertil.

Archival Reference

m34, nr. 11

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Thorvaldsen betalte normalt sin husleje forud for et halvt år ad gangen, på italiensk et “semester”.
    Se fx huslejekvitteringen af 20.12.1815.
    Ottaviani ønskede altså med al sandsynlighed huslejebetaling for perioden juni-november 1816.

Last updated 26.01.2015