The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 978 of 10219
Sender Date Recipient
Poul Scheel [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt laksegl, motivet er imidlertid ved åbningen af brevet blevet tvedelt og kan derfor ikke længere genkendes.

30.11.1810 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Scheel has heard from Friederike Brun that the bust he has commissioned has been completed. Since he has not heard from Thorvaldsen for several years, he requests news from Thorvaldsen and asks about the price of transportation of the bust. The letter ends with greetings to his friends in Rome.

See Original
Jeg har, kiære Thorwaldsen, med megen Fornøyelse hørt, at det ey er sandt hvad nogle havde berettet mig, at De slet ikke endnu skulde have tænkt paa vores gode Saxtorphs Byste. Frue Brun beretter mig at have seet Bysten i Gips; og da haaber vi her tilsidst ogsaa at faae den i Marmor. Men De maa, kiære Ven, betænke at det nu er 4 eller 5 aar siden vi ikke have hørt noget fra Dem angaaende samme, og at De derfor skylder os en liden Efterretning, var det end blot i et Post Scr i en af Frue Bruns eller Idas Venninders Breve. Postament til Bysten behøves ey. Mon det ikke skulde være mueligt at kunne faae Bysten her til os ved Landtransport, uden all for uhyre Omkostninger? Vær saa god og erkyndig Dem desangaaende, hvad den kunde koste til Hamborg eller til Augsborg i det mindste. Hils Koch og vore andre Venner.
Kiøbenh d 30 Nov. 1810 Deres
  Scheel
General Comment

Brevet er et led i korrespondancen ang. bestillingen af en buste af lægen Mathias Saxtorph, der i dag findes som gipsafstøbning på Thorvaldsens Museum, A899 og i marmor på Rigshospitalets fødselsstiftelse. Se evt. referenceartiklen Saxtorphs buste.

Archival Reference
m2 1810, nr. 43
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p.167.
Subjects
Saxtorph's Bust · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Friederike Brun · Ida Brun · Joseph Anton Koch
Works
Last updated 14.10.2014 Print