The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6871 of 10239
Sender Date Recipient
Marie Lehmann
Bolette Puggaard
Hans Puggaard [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Rødt laksegl med våbenskjold.
Poststemplet: NAP.1836 / 30.APR. samt et andet poststempel fra Napoli med slyngmonogram: AGDP (Amministrazione Generale Delle Poste). Stemplet ses også på brev fra Frederik Siegfried Vogt af 23.7.1833. Desuden yderligere et ulæseligt poststempel, der må stamme fra brevets ankomst til Rom.

30.4.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Signore / Signore Commandatore Thorwaldsen / Cafe Greco / Roma

Abstract

The Puggaard family have arrived in Naples, where they have beautiful lodgings with a view of Vesuvius and the Bay of Naples. The weather is bad, so they have not yet seen very much. They hope that Thorvaldsen will write to them soon and thank him for his friendship and his helpfulness during their stay in Rome. Marie hopes that Thorvaldsen will visit them soon as promised.

See Original

Neapel 30 April 1836.

Kiære Herr Etatzraad!

Det var os meget tungt at skilles fra Dem og stedse vil de lykkelige Timer vi have tilbragt i Deres Selskab blive os uforglemmelige; ret hiertelig Tak for al den Venskab og Godhed som De ved enhver Leiligh[e]d har viist os alle; vi vilde stedse beholde det i taknemlig og kiærlig Erindri[n]g – De har mange Venner men ingen som mener Dem det oprigtigere; min lille Maria er især Beviset og taler idelig om den rare T og vi maae trøste hende med Haabet at vi igien kunde samles her, som De har lovet.

Vi have nu været 3 Dage i det skiønne Neapel – men endnu ej seet mange af dets Herligheder da det slemme Veir bliver ved at forfølge os; – vi have ellers faaet en ganske fortræffelig Boepæl i St. Lucia No 31 hvor vi have Vesuv og Havet lige ud for vores Vinduer.
Vores venlige Hilsen til alle de kiære Landsmænd – vi havde endnu engang den Glæde at see dem i Albano. – Min Kone har været noget upaßelig efter Reisen og maatte holde Sengen i Gaar – Jette Hage og Maria ere vel. – Lad os endelig høre fra Dem – om det endog kuns er et par Linier – og snart; intet vilde foraarsage os større Glæde. – Min og Families hierteligste Hilsen til Dem Deres DatterPaulsen og Kolb – lev vel kiære her Etatzraad

Deres oprigtig hengivne
HCPuggaard
Addresse Herrn Loefler & Klentz

Bolette sender en venlig Hilsen, hun savner Rom og Thorwaldsen!
Vor gode Genius kjereste Herr Etatsraad har forladt os, da vi i Rom saa bedrøvede forlode Dem, Havet og Himlen raser, som i Norden og det yndige Syden har vi paa Reisen seet men ei her. En kjerlig Hilsen vover jeg at sende og beder Dem ei gandske glemme Deres J. Hage.
Maria sender mange mange Hilsner, og beder Dem kjære Thorwaldsen at huske at De har lovt at komme og dandse, og vinde en Trampe med mig paa Ischia, og det maae De holde, thi ellers bliver vi gandske melancholske, pak nu ind i Morgen, O det kunde være saa moersomt.

General Comment

Brevets sidste hilsner er skrevet af tre forskellige hænder, formentlig de hilsende selv.

Archival Reference
m21 1836, nr. 20
Thiele
Kun indirekte omtalt hos Thiele III, p. 555. Her omtales de også i brevet omtalte planer for et Thorvaldsen-besøg hos familien Puggaard i Sorrento.
Other references

Subjects
Invitations for Thorvaldsen, in Italy · Reply from Thorvaldsen Requested · Thorvaldsen's Helpfulness
Persons
Sophie Henriette Hage · Karl von Kolb · Marie Lehmann · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen · Bolette Puggaard
Last updated 02.05.2019 Print