The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7591 of 10225
Sender Date Recipient
? Jensen [+]

Sender’s Location

København

Efter 10.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.
Brevet må, jf. brevets tiltale af Thorvaldsen, være afsendt efter 10.9.1838, hvor Thorvaldsen blev udnævnt til Konferensråd.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / ST / Høyvelbaarne Hr Comferndsraad / Thorwaldsen / Storkors af Dannebrog mm e.c.t. -

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Høyvelbaarne Hr. Conferendsraad

Thorvaldsen!

Tilgiv min Underdanigste Dristighed i det ieg vaaver at bede om en Liden Understøttelse – som Enke efter Kammerskriver C. Jensen har ieg Skiøndt med megen Kummer saa dog, ved haandarbeide Ernært mig, med 2e børn, men nu, da Alder og medfulgt Svagelighed hindrer mig, nødes ieg stundom til at thye til Ædle og Gode Menneskers bistand og hielp i det Glade haab, at ieg ikke bliver utrøstet vaaver ieg Underdanigst at takke

Ærbødigst

Kammerskriver C. Jensens’

Enke

[Med Thorvaldsens hånd er herunder tilføjet:]

Gaaestengaad 11. Made Møller

Archival Reference
gmVI, nr. 84
Last updated 10.05.2011 Print