The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9239 of 10239
Sender Date Recipient
Christian 8. 2.2.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8.
Abstract

The Building Commission for Christiansborg Palace has been asked to commission four marble statues, four colossal statues in bronze, and a pediment in terracotta for Christiansborg Palace from Thorvaldsen.

[Dagbog 2.2.1843:]

[…]

2. Res. Slotsbygnings Coms. om at bestille de 4 Marmorstatuer i Værelset, hvor Alexander Toget er, samt Statuer til Portalerne hos Thorvaldsen, ligesom og at foranstalte Frontonerne prydede med Sculptur Arbejde i brændt Leer, som Dalhof nu kan forarbejde.

[…]

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 1. del, 1839-1843, København 1995, p. 278.

Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commissions, not Accepted and Unrealized · Christiansborg Palace, Middle Room (Thorvaldsen’s Apartment) · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, not at Thorvaldsens Museum · Thorvaldsen's Works, Executed by Others
Persons
Jørgen Dalhoff · Slotsbygningskommissionen · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 28.03.2017 Print