The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9142 of 10181
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

1.2.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Slotsbygnings-Commissionen
Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Den store Kunstner, Conferentsraad Thorvaldsens Nærværelse her i Staden giver Os den forønskede Anledning til at giøre Slotsbygningscommissionen opmærksom paa, hvor vigtigt det er at benytte dette Tidspunkt til at forsyne Christiansborg Slot med Kunstværker, der naar de dannes ved hans Mesterhaand altid ville blive Mindesmærker om Kunsten i Vort Fædreland.
Som saadanne Kunstværker, der endnu savnes, ville Vi nævne: de 4 Marmorstatuer, der foreløbigen ere bestemte til det Gemak, der prydes ved Thorvaldsens Frise: Alexandertoget, og maatte hans endelige Forslag til disse Statuer og Bestillingen af samme fremmes.
Fremdeles maatte det være Gjenstand for Commissionens Omsorg at see de 4 Statuer til Portalet mod Slotspladsen og de tvende Statuer til Portalet i Slotsgaarden modelerede af Thorvaldsen og senere udførte i Bronze eller brændt Leer.
De heldige Forsøg, som nu ere udførte af Dalhoff med at brænde Billedhuggerarbeider i Leer, vil giøre det muligt at udføre Basreliefferne over Slotsportalet og Slotskirken i dette Materiale, hvilket ligeledes vil være til varig Prydelse for Slottet.
Naar disse Arbeider efterhaanden anordnes udførte da ville, som Vi forudsætte de til Slottets Fuldførelse og Forskiønnelse bestemte Summer findes tilstrækkelige.
Befalende Eder Gud.
Givet i Vor Residensstad Kiøbenhavn, den 1ste Februar 1843.

Christian R

General Comment

Dette er en afskrift af originalen.
Slotsbygningskommissionen besvarede dette brev 15.2.1843.

Archival Reference
Thieles Excerpter, 1843, nr. 2 (originalbrevets placering kendes ikke).
Persons
Jørgen Dalhoff · Bertel Thorvaldsen
Last updated 07.01.2013 Print