2.2.1843

Sender

Christian 8.

Recipient

Christian 8.

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

The Building Commission for Christiansborg Palace has been asked to commission four marble statues, four colossal statues in bronze, and a pediment in terracotta for Christiansborg Palace from Thorvaldsen.

Document

[Dagbog 2.2.1843:]

[…]

2. Res. Slotsbygnings Coms.I om at bestille de 4 MarmorstatuerII i VærelsetIII, hvor Alexander TogetIV er, samt StatuerV til Portalerne hos Thorvaldsen, ligesom og at foranstalte Frontonerne prydede med Sculptur ArbejdeVI i brændt Leer, som DalhofVII nu kan forarbejde.

[…]

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

A316 Jupiter, Minerva og Nemesis, ca 1822, inv.nr. A316
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A14 Herkules, 1843, inv.nr. A14

Commentaries

  1. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

  2. De fire marmorstatuer blev aldrig udført, jf. Bestillingen til Christiansborg og brev af 21.8.1832.

  3. Jf. emnet Christiansborg Slot, Mellemværelset.

  4. Dvs. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, Christiansborg Slot, jf. A503, se også artiklen Bestillingen til Christiansborg.

  5. Dvs. Thorvaldsens fire kolossale statuer: Herkules, Æskulap, Nemesis og Minerva, som Jørgen Dalhoff udførte i bronze i 1845-1848, jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

  6. Jupiter, Minerva, Nemesis, Havet og Jorden, udført i brændt ler af Gotthelf Borup 1847, Christiansborg Slot, jf. A316.

  7. Dvs. den danske kunsthåndværker Jørgen Dalhoff.

Last updated 28.03.2017