The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6821 of 10219
Sender Date Recipient
Marie Lehmann [+]

Sender’s Location

Rom

23.2.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Marie Lehmann [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Marie Puggaard describes two visits to Thorvaldsen; during one, he waltzed with her, wearing a dressing gown.

Tirsdagen den 23de.

Fredag [...] Om Eftermiddagen gik Jette og jeg hen og fornøiede os i Thorwals Værksted.

[...]

Søndag den 21de

[...]

Moder og jeg gik hen til Pezholdt og saa hans Stykke et Skovparti som var meget smukt, derfra gik vi hen til Thorwaldsen som dandsede Holsteensk med mig i Slaabrok. [...]

General Comment

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Archival Reference
Privateje.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

Subjects
Thorvaldsen's Modesty · Thorvaldsen's Workshops · Thorvaldsen's Workshops, Visits to
Persons
Sophie Henriette Hage · Fritz Petzholdt
Last updated 10.10.2018 Print