The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7775 of 10210
Sender Date Recipient
Caspar Friderich Lassen [+]

Sender’s Location

København

1.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Jeg tillader mig gode Ven! herved at tilstille Dig 2 Stykker om Arvebestemte til at kunne substitueres de to, som forekomme, om jeg ikke feyler, d 4d og 5 Post. Hvorvidt derpaa nu kan reflecteres er et andet Spørgsmaal. Det gjør mig ret ondt, at jeg saalidet har kunnet være til Tjeneste i denne Tiid. Hvis Du i Morgen eller nogen anden Dag, i sidste Tilfælde om Eftermiddagen, maatte finde Anledning til at disponere over mig; haaber jeg at undgaae for betydelige Ophold.

Kbh d. 1st Dcb 1838
Din
Lassen

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84qII
Last updated 10.05.2011 Print