The Thorvaldsens Museum Archives

Back to L

Caspar Friderich Lassen

Denne biografi er under udarbejdelse.

Lassen blev udnævnt til konferensråd i 1833.

Last updated 08.07.2010

Caspar Friderich Lassen

1776-1860 Danish Jurist, højesteretsassessor
Amanuensis for Thorvaldsen1 Doc.
To and from others7 Doc.
Mentioned in9 Doc.