The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Maj 1821

Det vides ikke, hvilke andre sager, der her omtales, og læsningen afhænger af, hvem det efterfølgende “il Sui conto” henfører til. Henfører det til Thorvaldsen, hvilket virker mest sandsynligt i sammenhængen, må der være tale om de portrætbuster, som Hope havde bestilt i vinteren 1816-1817 under sit seneste besøg i Rom. Busterne forestillede to af hans sønner, Henry Thomas Hope, formentlig A266 (senere erstattet af A825), og Adrian John Hope, A826, Hope selv, A823, og hans hustru Louisa Hope, A824. Ikke alle busterne var dog færdige i 1821. For mere om disse buster se kommentarerne til brevene af antagelig august 1828 og 3.8.1829, samt Else Kai Sass, Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 296-300.

Henfører “il Sui conto” til Hope, må der være tale om eksempelvis bøger og kunstværker, som Hope under sit sidste besøg i Rom i vinteren 1816-17 havde bestilt eller indkøbt andetsteds til sine omfattende samlinger. Også af Hopes agent, Patrick Moirs brev af 8.4.1806 fremgår det, at andre af Hopes sager forventes at blive afsendt sammen med statuen af Jason med det gyldne skind, A822. For mere om Hopes samlinger se eksempelvis David Watkin and Philip Hewat-Jaboor (edit.): Thomas Hope as Regency Designer, New Haven og London 2008.

Last updated 07.01.2013