The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.5.1801

Danmark sluttede fred med England i oktober samme år. Af Thorvaldsens brev til Abildgaard 23.9.1806 fremgår imidlertid, at busten først blev færdiggjort omkring 1806. Trods en del henvendelser fra Scheel om busten og dens hjemsendelse, se fx Scheels breve af 23.11.1808 og 30.11.1810, fik Scheel, der døde i 1811, aldrig busten at se. Den blev først hjemsendt sammen med en større mængde værker i Thorvaldsens sidste leveår, jf. Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 80.

Last updated 07.01.2013