The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 28.2.1826

Som det fremgår af nedenstående, kan der ikke herske tvivl om, at de breve, Hay har modtaget, var sendt til ham af Frances Mackenzie, der ifølge den gængse opfattelse, jf. f.eks. Thiele II, p. 428, og Stampe, op. cit. p. 95, var forlovet med Thorvaldsen netop i den omtalte periode 1818-1819. Mackenzie bad allerede selv i brev af 19.5.1819 om at få tilsendt de breve og små beskeder, som hun havde sendt ham tidligere, ligesom hun gentog ønsket i sit oprørte brev af 20.12.1820.

Last updated 25.08.2015