The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Probably 1798-99

Denne bemærkning om Thorvaldsens dovenskab må Åkerblad have vist til eller omtalt for nogen i København på hans vej fra Rom til Stockholm i 1800, jf. Thomasson, op. cit., p. 205. Bemærkningen er den sandsynlige årsag til, at Abildgaard i brev af 21.7.1800 til Thorvaldsen skrev:
“Overmaade kiært er det mig at erfare De arbeider og er flittig, her er De bleven beskyldt for det modsatte, hvortil en Stambog, som ieg icke erindrer hvem tilhørte har givet nogen anledning.”
Abildgaard omtaler muligvis sagen nænsomt for ikke at gøre Thorvaldsen urolig. Nogle år senere huskede Thorvaldsen dog sagen og omtalte den i sin biografi, nedskrevet af den danske historiker H.F.J. Estrup, på følgende vis:
“En fremmed Reisende, som han troer svenskeren Åckerbladt fortalte Abildgaard, at Thorvaldsen intet bestilte i Rom, og voldte ham derved en Irettesættelse.”

Last updated 03.07.2015