The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.4.1818

Det vides ikke med sikkerhed, hvilken pris Thorvaldsen havde aftalt, eller hvor meget den blev forhøjet pga. den ekstra figur i relieffet. Af Pietro Teneranis brev af 16.1.1820 fremgår det, at prisen er blevet forhøjet med 300 scudi, men det vides ikke, om det udelukkende var pga. den tredje figur eller om andre omkostninger bidrog hertil. Det kan dokumenteres, at han fik udbetalt 250 zecchiner, jf. breve af 16.1.1818 og 3.2.1818.
Af Thorvaldsens værkstedsregnskab af august 1819 – marts 1820 fremgår det, at Thorvaldsen fik udbetalt 850 scudi, heraf blev de 450 scudi udbetalt til bronzestøberne, jf. regnskabet af marts 1820 – december 1821.
Thorvaldsen udregnede prisen på sine relieffer ud fra bl.a. antallet af figurer, se referenceartiklerne Thorvaldsens værker, priser og Thorvaldsens prisfastsættelse af egne værker for mere herom.

Last updated 19.11.2013