The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.4.1818

Det fremgår af den oprindelige bestilling og beskrivelse af det ønskede relief, at der kun ønskedes to figurer – Minerva og en allegori på Styrken, jf. brev af 3.5.1817 fra billedhuggeren Paolo Prossalendi. Thorvaldsen har altså i nogle af de i dag ukendte breve insisteret på at tilføje en tredje figur og på, som det fremgår af det følgende, at have kunstnerisk frihed til at ændre motivet efter eget skøn. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

Last updated 14.11.2013