The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.5.1819

Allerede 13.2.1819 havde Keller berettet, at modellen høstede bifald, men her mente han efter al sandsynlighed en skitse i mindre størrelse, dvs. en bozzetto. En sådan kendes ikke i dag, men der er formentlig i omarbejdet og afstøbt form tale om den lille model af løven i grotten, der i dag befinder sig i Historisches Museum Luzern. Se kommentarerne til brevet af 13.2.1819 for mere herom.

Last updated 24.09.2013