The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.8.1818

Pfyffer von Altishofen var utålmodig efter at få rejst monumentet og havde bl.a. henvendt sig til den schweiziske billedhugger Franz Abart (1769-1863), jf. brev af 13.6.1818, mens Rüttimann forsøgte at få den ønskede skitse til monumentet ud af Thorvaldsen. Rüttimann frygtede derfor for bestillerens beslutning og forsøgte med dette brev at mane til besindighed.

Last updated 21.06.2013