Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til U

I.J. Unsgaard

Denne biografi er under udarbejdelse.

Unsgaard havde i kraft af sin stilling som embedsmand i Rentekammeret berøring med sager vedrørende Thorvaldsen, bl.a. opførelsen af Thorvaldsens Museum og Thorvaldsens fritagelse for rangskat.
Noget personligt bekendtskab mellem de to, synes der ikke have været tale om.

Unsgaard virkede hele sit liv som embedsmand i den danske statsforvaltning. Allerede som student var han ansat i Rentekammeret og steg efterhånden i graderne.
Han var involveret i de politiske omvæltninger i 1848-49, og blev 1849-54 og 1855-59 valgt til det nyoprettede landsting. I perioden 1848-56 var han også stiftamtmand i Odense og beklædte i 1850erne forskellige ministerposter.

Han blev portrætteret i en buste 1842 af Adelgunde Vogt (uvist opholdssted).
Unsgaard blev gift 2. gang 1850 med Vilhelmine Alvilda Herbst (1816-1851), der var billedhuggeren Vogts søster.

Han ligger begravet på Assistens kirkegård i København.

Sidst opdateret 10.07.2020

I.J. Unsgaard

Iver Johan 1798-1872 Dansk Minister, stiftamtmand, jurist
Omtalt i1 dok.