Tilbage til S

Johann Paul Schulthesius

Schulthesius boede størstedelen af sit liv i Livorno, hvor han fra 1773 til sin død virkede som præst for den hollandsk-tyske, protestantiske menighed dér.
Han var bekendt af Herman Schubart, og Thorvaldsen lærte ham uden tvivl at kende via denne fælles kontakt.

Schulthesius var desuden sekretær for Accademia Italiana i Livorno, hvor Thorvaldsen 4.5.1807 blev udnævnt til medlem.

Han virkede parallelt med præsten for den engelske, protestantiske kirke i Livorno, Thomas Hall.

Sidst opdateret 29.10.2017

Johann Paul Schulthesius

1748-1816 Tysk Komponist, pianist, teolog
Til Thorvaldsen2 dok.