Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til S

Johan Sylvester Saxtorph

Saxtorph var ven med Thorvaldsen i hans ungdomsår i København.

Thiele fortæller, at de sad ved siden af hinanden i den såkaldte frihåndsskole på Kunstakademiet, hvor den vordende læge Saxtorph sandsynligvis har øvet faget tegning for anatomilærens skyld.
Thorvaldsen forsvarede og beskyttede den to år yngre og spinkle Saxtorph “naar de om Aftenen mellem vilde Kammerarter forlode Charlottenborg.” Dette førte til et venskab med ikke alene Johan Sylvester, men også hans familie. Thorvaldsen blev inviteret til at komme et par gange om ugen i Saxtorphs hjem og spise med, og som tak herfor portrætterede han i to portrætmedaljoner, A903 og A904, Saxtorphs forældre.

Senere fik Thorvaldsen en bestilling på en buste af faderen Mathias Saxtorph, A899, som han lod en af sine assistenter udføre, læs mere om denne sag i Saxtorphs buste.

Thiele I, p. 16, kalder fejlagtigt sønnen ved faderens navn Mathias Saxtorph.

Portrættet t.h. er et udsnit af et litografi af David Monies fra 1835, og det findes i Den kongelige Kobberstiksamling.

Thorvaldsens elev Adelgunde Vogt fremstillede, mens hun arbejdede i Thorvaldsens værksted 1840/41-1844, en buste af Saxtorph.

Referencer

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 76.
  • Thiele I, p. 15-16.

Sidst opdateret 02.06.2016

David Monies: J.S. Saxtorph, 1835

Johan Sylvester Saxtorph

1772-1840 Dansk Læge
Omtalt i1 dok.