Tilbage til R

Johannes Riepenhausen

Biografien er under udarbejdelse.

Johannes og broderen Franz Riepenhausen kom til Rom i 1805 og etablerede et nært venskab med Thorvaldsen og Joseph Anton Koch. Brødrene arbejdede ofte så tæt sammen, at deres andele i fælles værker ikke kan skelnes.
Om deres fælles arbejder, se deres fælles biografi.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Riepenhausen repræsenteret i Kataloget.

Sidst opdateret 11.06.2010

Johannes Riepenhausen #

Johannes Riepenhausen

Egentlig Christian Riepenhausen 1788-1860 Tysk Maler, tegner og kobberstikker
Til Thorvaldsen2 dok.

Til og fra andre1 dok.
Omtalt i11 dok.