Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til P

Elise von Pechlin

Der optræder en “Baronesse Pechlin” i flere af Arkivets dokumenter. Hun er højst sandsynligt identisk med den baronesse Elise von Pechlin, født 1792, der står opført i Folketællingerne (FT) for 1840 og 1845, som jagtdame og hofdame for prinsesse Juliane Sophie; begge boede i den Rybergske Gård, i FT omtalt som “Palæet i Store Kongensgade, matrikel nr. 41 og 42”, København.

Elise von Pechlin blev sandsynligvis forældreløs i en tidlig alder, idet FT-1803 giver oplysninger om en Maria Elise von Pechlin, ligeledes født 1792, der, på dette tidspunkt, som 11-årig, var pensionær (kostgängerin) eller måske plejedatter hos enken Anna Sophia Cornelia Octavia von Løwenstern (født Steuben) (1731-1821). Von Løwenstern havde været hofdame for Louise Augusta af Augenstenborg og drev nu et pensionat i hjemmet, Königsstraße 159, Glückstadt i Holsten. Von Pechlin og von Løwenstern var sandsynligvis beslægtede, men hvordan vides pt. ikke. Det er dog tydeligt at se, hvordan von Løwensterns position som hofdame har banet vejen for von Pechlin, idet Juliane Sophie var svigerinde til Caroline Amalie, der var datter af Louise Augusta.

Elise von Pechlin forblev ugift.
I 1847 førte hun en kort brevveksling med H.C. Andersen.

Referencer

Sidst opdateret 18.07.2016

Elise von Pechlin

Maria Elise von Pechlin 1792-1858 Dansk, tysk Baronesse, jagtdame, hofdame
Omtalt i4 dok.