Tilbage til M

Jacob Møller

Møller var i en årrække byfoged og dommer i Præstø. Han boede i byens gamle borgmestergård, som han lod opføre i 1820erne.

Han må have lært Thorvaldsen at kende under et af billedhuggerens mange ophold på Nysø efter hjemkomsten til Danmark 17.9.1838.

Møller ønskede Thorvaldsen tillykke med fødselsdagen 19.11.1840.

Referencer

Sidst opdateret 28.12.2017

Jacob Møller

Jacob Christopher Møller 1778-1856 Dansk Byfoged, dommer, jurist
Til Thorvaldsen1 dok.

Omtalt i2 dok.