Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til F

Christian Frijs

Denne biografi er under udarbejdelse.

Christian Frijs var en dansk adelsmand, lensgreve til Grevskabet Frijsenborg og én af Danmarks største jordbesiddere.

Christian Frijs’ titler og udnævnelser:
1804 Kammerjunker
1828 Kammerherre
1829 Ridder af Dannebrogordenen
1836 Dannebrogsmand
1840 Kommandør af Dannebrog
1844 Storkors
1860 Gehejmekonferensråd

Sidst opdateret 12.03.2018

Christian Frijs

Jens Christian Carl Krag-Juel-Vind-Frijs 1779-1860 Dansk Kammerherre og greve
Til og fra andre2 dok.