Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til K

Joseph von Koss

Biografien er under udarbejdelse.

von Koss blev i 1836 udnævnt til kongelig gesandt i Paris, hvor han siden 1828 havde været legationssekretær, dog afbrudt af et ophold i Wien 1829-31 som legationssekretær, jf.Marquard, op. cit.
Fra Paris skrev han et brev til Thorvaldsen med en anbefaling af en fransk billedhugger, som ønskede at perfektionere sin kunst i Rom.

Referencer

  • Emil Marquard: Danske gesandter og gesandtskabspersonale indtil 1914, København 1952, p. 243, 428-429.

Sidst opdateret 27.10.2010

Joseph von Koss

Joseph Albrecht Friederich Christoph von Koss 1787-1858 Dansk Diplomat
Til Thorvaldsen1 dok.