Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til D

Stanisław Dunin-Borkowski

Denne biografi er under udarbejdelse.

Dunin-Borkowski er muligvis afsenderen af en kort billet til Thorvaldsen og kendes i øvrigt i Thorvaldsen-sammenhæng som bestiller af et gravmæle over sin mor Jozefa Borkowska, jf. A621, i 1816. Den færdige marmorversion findes stadig i Dominikanerkirken, Lviv, Ukraine.

Dunin-Borkowski var i Italien fra efteråret 1815 til 1816 og udgav i 1820 rejseskildringen Podróż do Włoch, w latach 1815 i 1816 [Rejse til Italien 1815 og 1816] om sit ophold. Der findes heri en kort omtale af Thorvaldsen p. 268-270. Af omtalen fremgår det, at Dunin-Borkowski satte Thorvaldsen og hans kunst øverst blandt samtidens kunstnere, og at han mente, at Thorvaldsens Alexanderfrise, jf. A503, kunne konkurrere selv med grækernes relieffer og at billedhuggerens Ganymedes med Jupiters ørn, A44 og A45, ikke var ringere end den antikke skulpturgruppe i Venedig, som man i samtiden antog for at være af Fidias, jf. bl.a. samtidige rejseførere som Starke, op. cit., og Wilson, op. cit. I dag antages det, at der er tale om et værk af Leochares (aktiv ca. 375-326 f.v.t.), og gruppen befinder sig på Museo Archeologico Nazionale i Venedig. For andre sammenligninger mellem Thorvaldsen og Fidias, se evt. emneordet Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles.

Dunin-Borkowskis far var grev Jerzy Jan Albert Dunin-Borkowski (1731-1788), jf. Dakhnenko, op. cit.

Referencer

  • Gravmælet omtalt Thiele II, p. 298-299.

Sidst opdateret 30.04.2019

Gravmæle over Jozefa Borkowska #

Stanisław Dunin-Borkowski

1782-1850 Polsk, østrigsk Greve, geolog og filantrop
Til Thorvaldsen1 dok.

Omtalt i1 dok.