Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til B

Preben Bille-Brahe

Denne biografi er under udarbejdelse.

Den danske godsejer og lensgreve Preben Bille-Brahe købte købte godset Svanholm i Horns herred i 1825. Fra og med 1834 lod han Svanninge Kirke ved Svanninge Bakker restaurere med G.F. Hetsch som arkitekt og bestilte i den forbindelse relieffet Hans Madsen og Johan Rantzau (1841), jf. A603, hos Thorvaldsen.

Sidst opdateret 12.03.2015

Preben Bille-Brahe

1773-1857 Dansk Godsejer og lensgreve, senere kammerherre og gehejmekonferensråd
Omtalt i3 dok.