Tilbage til B

Benfield

Denne biografi om Mrs. Benfield, som Arkivet kun rummer ganske få oplysninger om, er under udarbejdelse.

Sidst opdateret 25.08.2015

Benfield

17??-18?? Britisk ?
Til Thorvaldsen1 dok.

Til og fra andre1 dok.