Back to W

Henning Wichfeld

Denne biografi er under udarbejdelse.

Wichfeld stødte på Thorvaldsen i al fald ved to lejligheder: Under billedhuggerens rejse fra København til Rom august-december 1820 afholdt Wichfeld en fest til Thorvaldsens ære i sit hjem på herregården Engestofte på Lolland 20.8.1820.

Et andet møde fandt sted i Rom i 1831. Herom vidner et et såkaldt daktyliotek, der findes bevaret på Engestofte. Et daktyliotek er en lille kasse med små gispafstøbninger i dette tilfælde af relieffer med gengivelser af Thorvaldsens værker, se eksempler på daktylioteker i Thorvaldsens Museums samling.
Daktylioteket på Engestofte er påskrevet:”Foræret mig af Thorvaldsen ved min Afrejse fra Rom d. 8. April 1831. Wichfeld”, jf. Helsted, op. cit.

I forhallen på Engestofte ses i øvrigt en række af Thorvaldsens relieffer i gispafstøbning. Hovedbygningen blev i øvrigt opført i klassicistisk stil af Wichfeld 1805-07.

References

  • Dyveke Helsted: ‘Thorvaldsens besøg på Lolland i 1820’, in: Lolland-Falsters historiske Samfunds årbog, Nykøbing Falster 1958, p. 8-10.

Last updated 24.04.2018

Henning Wichfeld

1767-1846 Danish Officer, estate owner
Mentioned in1 Doc.