The Thorvaldsens Museum Archives

Back to W

Fritz Westphal

Denne biografi er under udarbejdelse.

I den thorvaldsenske sammenhæng kendes Westphal for maleriet, B453, af Thorvaldsens ankomst til København 17.9.1838, som blev til som svar på en konkurrence udskrevet af Kunstforeningen 22.11.1838. Skitseudkast til konkurrencen skulle indleveres inden udgangen af 1838. Westphals bidrag blev valgt, og i 1841 var maleriet færdigt. Kunstforeningen var imidlertid ikke tilfredse med hovedgruppens udformning og graden af portrætlighed og bad derfor Westphal omarbejde maleriet. Da foreningen på ny modtog maleriet i 1842, var utilfredsheden tilsyneladende stadig ikke passiviseret. Westphal fik en mindre sum end lovet og maleriet blev ikke udloddet til foreningens medlemmer.
Maleriet blev i mange år regnet for at være bortkommet, indtil det i 1986 dukkede op og blev erhvervet af Thorvaldsens Museum.


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Westphal repræsenteret i Kataloget

References

  • Bjarne Jørnæs og Anders Kold: Thorvaldsen på Københavns Toldbod. Historien om et genfundet maleri, Thorvaldsens Museum 1988.

Last updated 08.07.2011

Fritz Westphal

Friedrich (Fritz) Bernhard Westphal 1804-1844 Danish, german Maler
Mentioned in1 Doc.